Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Dopiewo - sprawdź miejscowy plan gminy Dopiewo

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Dopiewo? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Dopiewo.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Dopiewo.

MPZP Dopiewo
Mapa MPZP gminy Dopiewo

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Dopiewie.

MPZP Dopiewo

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Dopiewo i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Dopiewo prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Dopiewa. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Dopiewo.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Dopiewo i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Dopiewo obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Dopiewo z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Dopiewa

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dopiewa

0

275 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Dopiewo, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Dopiewo, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

2637 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Dopiewa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Dopiewo z podziałem na lata

Rejestr MPZP Dopiewo

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Dopiewo. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LI/696/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Dopiewo, w rejonie ul. Trzcielińskiej i ul. Wyzwolenia, gmina Dopiewo.LI/696/2330-1-2023
Uchwała nr LI/695/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie cieku wodnego i ulicy Młyńskiej, gmina Dopiewo – część A.LI/695/2330-1-2023
Uchwała nr L/664/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ulicy Tarnowskiej i drogi wojewódzkiej nr 307, gmina Dopiewo – część A.L/664/2219-12-2022
Uchwała nr XLVIII/642/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Ks. Kozierowskiego – część A – etap I.XLVIII/642/2224-10-2022
Uchwała nr XLVIII/636/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, w rejonie ul. Szkolnej, Ogrodowej i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo – część A.XLVIII/636/2224-10-2022
Uchwała nr XLVII/619/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ulicy Jeziornej i Leśnej, gmina Dopiewo.XLVII/619/2226-9-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Dopiewie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Dopiewo odpowiada wójt/burmistrz gminy Dopiewo. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Dopiewo nie obowiązuje, to urząd gminy Dopiewo wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Dopiewie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Dopiewo z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Dopiewo na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Dopiewa. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Dopiewo!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Dopiewo