Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Dopiewo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Dopiewo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Dopiewo.

Mapa Geoportal Dopiewo
Mapa z granicą gminy Dopiewo

Dane urzędu

Urząd Gminy Dopiewoul. Leśna 1CDopiewo, 62-070

Tel: 61 8148331

Fax: 61 8148092

Elektroniczna skrzynka podawcza: /u69segq736/SkrytkaESP

E-mail: urzad_gminy@dopiewo.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Dopiewo: 3021052

Witryna: www.dopiewo.pl

Władze lokalne: Wójt Adrian Napierałaurzad_gminy@dopiewo.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Dopiewa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Dopiewo to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Dopiewo na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Dopiewa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Dopiewa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Dopiewa

Gmina Dopiewo w liczbach

Powierzchnia gminy Dopiewo*

108 km2

1319 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Dopiewo*

29 328 mieszkańców

198 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Dopiewo*

272 mieszkańców na km2

343 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Dopiewo

Geoportal Dopiewo prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Dopiewo, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Dopiewo.

Dostęp do danych Geoportalu Dopiewo

Jak powstał Geoportal gminy Dopiewo?

Geoportal Dopiewo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Dopiewo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Dopiewo.

Geoportal Dopiewo umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Dopiewo oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Dopiewo, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Dopiewo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Dopiewo?

Informacje na Geoportalu Dopiewo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Dopiewo?

Korzyści z Geoportalu Dopiewo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Dopiewo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Dopiewo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Dopiewo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Dopiewie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Dopiewa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Dopiewo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Dopiewo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Dopiewo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Dopiewa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Dopiewa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Dopiewo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Dopiewo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Dopiewie.

  Geoportal gminy Dopiewo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Dopiewo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Dopiewie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Dopiewo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dopiewie.

  W Geoportalu Dopiewo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Dopiewo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Dopiewie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Dopiewo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Dopiewo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Dopiewo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Dopiewo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Dopiewo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Dopiewo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Dopiewo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Dopiewo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Dopiewie. W Geoportalu gminy Dopiewo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dopiewie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Dopiewo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Dopiewo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Dopiewo.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Dopiewo, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Dopiewo. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Dopiewo.

 • Zabytki w gminie Dopiewo

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Dopiewo. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Dopiewo oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Dopiewo.

 • Informacje o wyborach w gminie Dopiewo

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Dopiewo. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Dopiewo i wiele istotnych informacji.

Geoportal Dopiewo dla mieszkańców

Geoportal Dopiewo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Dopiewo. Na mapie Dopiewa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Dopiewo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Dopiewo. Korzystając z map Geoportalu gminy Dopiewo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Dopiewo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Dopiewo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Dopiewo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu