Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Dopiewo  sprawdź informacje Na Mapie gminy Dopiewo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Dopiewo.

Mapa Geoportal Dopiewo

Dane urzędu

Urząd Gminy Dopiewoul. Leśna 1CDopiewo, 62-070

Tel: 61 8148331

Fax: 61 8148092

Elektroniczna skrzynka podawcza: /u69segq736/SkrytkaESP

E-mail: urzad_gminy@dopiewo.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Dopiewo: 3021052

Witryna: www.dopiewo.pl

Władze lokalne: Wójt Adrian Napierałaurzad_gminy@dopiewo.pl

Gmina Dopiewo w liczbach

Powierzchnia gminy Dopiewo*

108 km2

1319 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Dopiewo*

29 328 mieszkańców

198 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Dopiewo*

272 mieszkańców na km2

343 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Dopiewo

Geoportal Dopiewo prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Dopiewo

Jak powstał Geoportal gminy Dopiewo?

Geoportal Dopiewo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Dopiewo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Dopiewo umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Dopiewo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Dopiewo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Dopiewo;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Dopiewo;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Dopiewo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Dopiewo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Dopiewa.
Informacje na Geoportalu Dopiewo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Dopiewo?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Dopiewo;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Dopiewo;
 • Rejestr MPZP Dopiewo;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Dopiewo;
 • Mapa Topograficzna gminy Dopiewo;
 • Mapa Solarna gminy Dopiewo;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Dopiewo;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Dopiewo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Dopiewo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Dopiewo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Dopiewo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Dopiewie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Dopiewa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Dopiewo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Dopiewo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Dopiewo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Dopiewa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Dopiewa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Dopiewo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Dopiewo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Dopiewie.

  Geoportal gminy Dopiewo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Dopiewo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Dopiewie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Dopiewo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dopiewie.

  W Geoportalu Dopiewo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Dopiewo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Dopiewie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Dopiewo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Dopiewo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Dopiewo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Dopiewo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Dopiewo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Dopiewo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Dopiewo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Dopiewo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Dopiewie. W Geoportalu gminy Dopiewo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dopiewie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Dopiewo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Dopiewo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Dopiewo dla mieszkańców

Geoportal Dopiewo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Dopiewo. Na mapie Dopiewa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Dopiewo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Dopiewo. Korzystając z map Geoportalu gminy Dopiewo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Dopiewo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Dopiewo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Dopiewo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu