Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Dopiewo w liczbach

Geoportal Dopiewo

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Dopiewo

Dopiewo, gmina w województwie wielkopolskim, powiat poznański.

Powierzchnia gminy Dopiewo wynosi 108 km2, zajmuje 1319 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Dopiewo zamieszkuje 29 328 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 198 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Dopiewo wynosi 272, jest 343 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Dopiewo. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Dopiewo prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Dopiewo.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Dopiewo: 1081319
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Dopiewo: 0,181176
Lesistość w % w gminie Dopiewo: 15,91624
Ludność na 1 km2 w gminie Dopiewo: 272343
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Dopiewo: 42,38
Liczba ludności ogółem w gminie Dopiewo: 29 328198
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Dopiewo: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Dopiewo: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Dopiewo: 9,05-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Dopiewo: 62,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Dopiewo: 18343
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Dopiewo: 7,1341
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Dopiewo: 86,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Dopiewo: 9261
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Dopiewo: 20116
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Dopiewo: 1 003,0246
Przedszkola bez specjalnych w gminie Dopiewo: 16127
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Dopiewo: 360,4760
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Dopiewo: 114,574
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Dopiewo: 11,140
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Dopiewo: 407793
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Dopiewo: 5 198-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Dopiewo: 4 688-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Dopiewo: 4 520-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Dopiewo: 97,8595
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Dopiewo: 85,8226
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Dopiewo: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Dopiewo: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Dopiewo: 97,8528
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Dopiewo: 85,8123

Źródłem danych statystycznych dla gminy Dopiewo jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Dopiewo, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Dopiewo. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.